Home <<               عربية    中文    English    Español      Français    Italiano    Português    Русский             Contact us >>
ﻣﻌﻧﺎ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﻐﻴﻴﺭ         العربية
تطوير الموارد الداخلية
ﺍﻟﻗﺿﺎﺀ ﻋﻟﻯ ﺗﺒﺫﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺖ

لا يمكن إلا أن "سيستيما AMBIENTE"
وطريقته التي تتضمن هذه الإعدادات في إدارتك
دورة التغيير